Poniedziałek 

Nieczynne 

Wtorek

 08:30 – 16:00

Wolne wtorki:
23.10.2018
30.10.2018

22.01.2019
29.01.2019
05.02.2019

18.06.2019
25.06.2019
02.07.2019
09.07.2019

 Środa

 08:30 – 16:00

 Czwartek

 08:30 – 16:00

 Piątek

 10:30 – 18:00

 Sobota

 09:00 – 16:00

 Niedziela

 Nieczynne

Pracujące niedziele
09:00 – 16:00:
21.10.2018
28.10.2018

20.01.2019
27.01.2019
03.02.2019

23.06.2019
30.06.2019
07.07.2019

biblioteka@swsm.pl
(032) 207 30 67
lokalizacja: pokój 245 (wysoki parter)

Z OSTATNIEJ CHWILI...

Bazy elektroniczne:

(Bazy on-line dostępne z komputerów na terenie Uczelni).

Biblioteka SWSM korzysta z elektronicznych baz danych z dostępem do kolekcji najważniejszychświatowych publikacji naukowych. W skład zbioru wchodzą: Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Ebsco, Nature, Science, Web of Knowladge, Scopus (program realizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Wymienione bazy zapewniają możliwość dostępu do bogatego zasobu książek, artykułów, abstraktów, bibliografii z różnych dziedzin wiedzy w tym nauk o zdrowiu i szeroko pojętej medycyny. Dostęp do zasobów możliwy ze wszystkich komputerów na terenie Uczelni.

NATURE
SCIENCE
SCOPUS
SPRINGER&ELSEVIER


EBSCO

sciencedirect

springer

webofknowledge