Poniedziałek 

Nieczynne 

Wtorek

 08:30 – 16:00

Wolne wtorki:
23.10.2018
30.10.2018

22.01.2019
29.01.2019
05.02.2019

18.06.2019
25.06.2019
02.07.2019
09.07.2019

 Środa

 08:30 – 16:00

 Czwartek

 08:30 – 16:00

 Piątek

 10:30 – 18:00

 Sobota

 09:00 – 16:00

 Niedziela

 Nieczynne

Pracujące niedziele
09:00 – 16:00:
21.10.2018
28.10.2018

20.01.2019
27.01.2019
03.02.2019

23.06.2019
30.06.2019
07.07.2019

biblioteka@swsm.pl
(032) 207 30 67
lokalizacja: pokój 245 (wysoki parter)

Z OSTATNIEJ CHWILI...


Zbiory elektroniczne (książki i czasopisma)

e-library - https://www.elibrary.com.pl/

Europeana - https://www.europeana.eu/pl

DART-Europe - http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

BROWZine - https://browzine.com/libraries

Federacja Bibliotek Cyfrowych - https://fbc.pionier.net.pl/

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej - http://bc.pollub.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej - https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej - https://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego - https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa UMCS - http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra

Cyfrowa Biblioteka Narodowa – Polona - https://polona.pl/

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego - https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

Śląska Biblioteka Cyfrowa - https://www.sbc.org.pl/dlibra

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa - https://www.dbc.wroc.pl/dlibra

e-Biblioteka uniwersytetu Warszawskiego - https://crispa.uw.edu.pl/

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa - https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/results?q=medycyna&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0

Książki dostępne w wersji elektronicznej:

Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze. Cz. 1. Żywienie i żywność. Red. nauk. M. Baran, J. Nyćkowiak. Poznań: Młodzi Naukowcy, 2018.

Dermatologic surgery and procedures. Ed. P. Vereecken. Rijeka, Croatia: InTech, cop. 2018.

Normy żywienia dla populacji polskiej. Nowelizacja. Red. nauk. M. Jarosz. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, cop. 2012.

Nowoczesne trendy w żywieniu i produkcji żywności. Monografia. / Pod red.nauk. D. Kołożyn-Krajewskiej. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2013.

Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia. Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez grupę ekspertów w 2012. Oprac. H. Weker, M. Barańska, M. Strucińska. [Warszawa]: Instytut Matki i Dziecka, [2012].

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. T.2. Pod red. K. Pujer. Wrocław: Exante Wydawnictwo Naukowe, 2017.

Poradnik żywienia kobiet w ciąży. Oprac. D. Świątkowska ; red. Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka. [Warszawa]: Instytut Matki i Dziecka, [2014].

Poradnik żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin. Pod red. H. Szajewskiej i A. Horvath. Kraków: Medycyna Praktyczna, cop. 2014.

Praktyczny podręcznik dietetyki. Pod red. M. Jarosza. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, cop. 2010.

Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia : praca zbiorowa / pod red. Anny Gronowskiej-Senger ; red. techniczny Mariola Araucz ; Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. Warszawa 2013.

Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach. Red. M. Jarosz. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, 2011.

Czasopisma online:

Alergologia/Immunologia

Advances in Dermatology and Allergology  - https://www.termedia.pl/Journal/Postepy_Dermatologii_i_Alergologii-7/Archive

Advances in Respiratory Medicine - https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/issue/archive

Alergia - http://alergia.org.pl/index.php/dla-lekarzy/

Alergologia i Immunologia Współczesna - http://www.alergologiawspolczesna.pl/archiwum.html

Alergologia Polska - https://www.sciencedirect.com/journal/alergologia-polska-polish-journal-of-allergology

Central European Journal of Immunology - https://www.termedia.pl/Journal/-10/Archive

Pneumonologia i Alergologia Polska - https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/issue/archive

 

Anestezjologia / Medycyna ratunkowa

Anestezjologia i Ratownictwo - http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/

Anestezjologia Intensywna Terapia - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Anestezjologia_Intensywna_Terapia-144/Archiwum

Disaster and Emergency Medicine Journal - https://journals.viamedica.pl/disaster_and_emergency_medicine/issue/archive

Ostry Dyżur -  http://ostry-dyzur.net/

 

Biologia / Biochemia

Acta Biochimica Polonica - http://www.actabp.pl/#Back_Issues?./cont/

Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia - https://www.dbc.wroc.pl/publication/15483

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica - https://content.sciendo.com/view/journals/fobio/fobio-overview.xml?tab_body=toc-68871

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia  - https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/2897

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C Biologia - https://journals.umcs.pl/c/issue/archive

Annals of Parasitology - https://annals-parasitology.eu/go.live.php/PL-H54/archive.html

Biocybernetics and Biomedical Engineering - https://www.sciencedirect.com/journal/biocybernetics-and-biomedical-engineering/issues

Biological Letters - https://content.sciendo.com/view/journals/biolet/biolet-overview.xml

Biotechnologia - http://www.biotechnologia-journal.org/Journal/BioTechnologia-85/Archive

Cellular and Molecular Biology Letters - https://cmbl.biomedcentral.com/articles?query=&volume=23&searchType=&tab=keyword

Ecological Chemistry and Engineering  - https://ecesociety.com/ecological-chemistry-and-engineering-a-ece-a/

Environmental Biotechnology -  http://www.environmentalbiotechnology.pl/eb_dzialy/eb_online/online_eb_edition.htm

Etnobiologia Polska - http://etnobiologia.com/

Folia Biologica (Krakow) - https://www.ingentaconnect.com/content/isez/fb

Folia Histochemica et Cytobiologica -  https://journals.viamedica.pl/folia_histochemica_cytobiologica/issue/archive

Genus. International Journal of Invertebrate Taxonomy - http://www.cassidae.uni.wroc.pl/genus.html

Kosmos - http://kosmos.icm.edu.pl/

Polish Journal of Environmental Studies - http://www.pjoes.com/Archive

Polish Journal of Microbiology - http://www.pjmonline.org/archives/

Postępy Biochemii  - https://postepybiochemii.ptbioch.edu.pl/index.php/PB#Back_Issues?./cont/

Postępy Mikrobiologii - http://pm.microbiology.pl/archiwum-numerow/

Wiadomości Parazytologiczne - https://annals-parasitology.eu/go.live.php/PL-H54/archive.html

Chemia

Acta Chromatographica  - https://akademiai.com/loi/1326

Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio AA Chemia  - https://journals.umcs.pl/aa/issue/archive

Annual Report Institute of Nuclear Chemistry and Technology - http://www.ichtj.waw.pl/ichtj/publ/annual.htm

Inżynieria i Aparatura Chemiczna -  http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/rok-2016-nr-1/

LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania -  http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1427-5619-lab_laboratoria_aparatura_badania

Wiadomości Chemiczne - https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/2181

 

Chirurgia

Annals of Transplantation - https://www.annalsoftransplantation.com/search/form

Chirurgia Polska -  https://journals.viamedica.pl/chirurgia_polska/issue/archive

Leczenie Ran - https://evereth.pl/czasopisma/forum-leczenia-ran/

 

Dermatologia/Kosmetologia

Advances in Dermatology and Allergology  - https://www.termedia.pl/Journal/Postepy_Dermatologii_i_Alergologii-7/Archive

Aesthetica  - http://aesthetica.com.pl/archiwum/

Cosmetic Reporter -  https://polcharm.com.pl/pl/cosmetic-reporter/

Estetologia Medyczna i Kosmetologia -  http://www.estetologia.pl/toc.html

Forum Dermatologicum - https://journals.viamedica.pl/forum_dermatologicum/issue/archive

Kosmetologia Estetyczna - https://www.kosmetologiaestetyczna.com/e-wydania/

Our Dermatology Online -  http://www.odermatol.com/all-issues/

Przegląd Dermatologiczny - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Przeglad_Dermatologiczny-56/Archiwum

 

Diabetologia

Clinical Diabetology - https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/issue/archive

Diabetologia Kliniczna - https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology

Diabetologia Praktyczna - https://journals.viamedica.pl/diabetologia_praktyczna/issue/archive

Diabetologia Praktyczna/Practical Diabetology - https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/issue/archive

Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Pediatric_Endocrinology_Diabetes_and_Metabolism-138/?n=3&i=5&ln=pl

Przegląd Kardiodiabetologiczny - https://www.termedia.pl/Czasopismo/-47/Archiwum

 

Dietetyka /Gastronomia

Akademia Kulinarna - http://lekcjesmakow.pl/category/e-magazyn/

Biotechnology and Food Sciences -  http://www.bfs.p.lodz.pl/index.php?pid=29

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna - https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/bromatologia-i-chemia-toksykologiczna/117/16906

Forum Zaburzeń Metabolicznych - https://journals.viamedica.pl/forum_zaburzen_metabolicznych/issue/archive

Nowości Gastronomiczne - https://issuu.com/search?q=nowo%C5%9Bci%20gastronomiczne

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences - http://journal.pan.olsztyn.pl/Archive

Poradnik Restauratora - http://poradnikrestauratora.pl/e-wydanie

Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii - https://postepydietetyki.wixsite.com/postepy-dietetyki/numery-archiwalne-t8dy9?fbclid=IwAR2nwCw28Nu75-HrZv3qqLvqTqAq51zK_qQYajEOSp6MZusn9u1AtI1IQF4

Żywność. Nauka, Technologia, Jakość -  http://www.pttz.org/zyw/

Endokrynologia

Endokrynologia Pediatryczna - http://www.endokrynologiapediatryczna.pl/

Endokrynologia Polska - https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/issue/archive

Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii - https://journals.viamedica.pl/eoizpm/issue/archive

 

Epidemiologia

Problemy Higieny i Epidemiologii - http://www.phie.pl/phe.php

Przegląd Epidemiologiczny - http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/roczniki

 

Farmakologia

Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research - https://ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/acta-poloniae-pharmaceutica/110

Apothecarius - https://www.katowice.oia.pl/pdf/category/cat/1

Aptekarz - https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/87495#structure

Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/

Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences - https://content.sciendo.com/view/journals/cipms/cipms-overview.xml

Farmacja Praktyczna - http://www.farmacjapraktyczna.pl/category/archiwum-farmacji-praktycznej/

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii  - http://www.fpn.ipin.edu.pl/archiwum.html

Herba Polonica - https://content.sciendo.com/view/journals/hepo/hepo-overview.xml?tab_body=latestIssueToc-68822

Journal of Physiology and Pharmacology - http://www.jpp.krakow.pl/

Postępy Fitoterapii - http://www.czytelniamedyczna.pl/postepy-fitoterapii.html

Panacea - https://panacea.pl/

Pharmacological Reports - http://if-pan.krakow.pl/pjp/index.html

 

Gastroenterologia

Clinical and Experimental Hepatology - https://www.termedia.pl/Journal/Clinical_and_Experimental_Hepatology-80/Archive

Experimental and Clinical Hepatology - http://www.pasl.pl/czasopisma/experimental-clinical-hepatology-archiwum-2005-2013/

Gastroenterologia Kliniczna - https://journals.viamedica.pl/gastroenterologia_kliniczna/issue/archive

Gastroenterology Review - https://www.termedia.pl/Czasopismo/-41/Archiwum

Przegląd Gastroenterologiczny - https://www.termedia.pl/Czasopismo/-41/Archiwum

Geriatria

Geriatria -  https://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/geriatria/archiwum/

Gerontologia Polska - http://gerontologia.org.pl/czasopismo-gerontologia-polska/

Gerontologia Współczesna - http://gerontologiawspolczesna.pl/archiwum/

Medycyna Wieku Podeszłego - https://journals.viamedica.pl/medycyna_wieku_podeszlego/issue/archive

Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii - https://postepydietetyki.wixsite.com/postepy-dietetyki/numery-archiwalne-t8dy9?fbclid=IwAR2nwCw28Nu75-HrZv3qqLvqTqAq51zK_qQYajEOSp6MZusn9u1AtI1IQF4

Ginekologia/Położnictwo

Current Gynecologic Oncology - http://www.ginekologia.pl/gazeta

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna - https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt/issue/archive

Ginekologia i Położnictwo - http://itmedicalteam.pl/pl/journals/ginecology/

Ginekologia Polska - https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/issue/archive

Ginekologia Praktyczna - https://www.termedia.pl/Czasopismo/-5/Archiwum

Prenatal Cardiology - https://www.termedia.pl/Journal/Prenatal_Cardiology-146/Archive

Przegląd Menopauzalny – https://www.termedia.pl/Journal/-4/Archive

 

Hematologia / Angiologia

Acta Angiologica - https://journals.viamedica.pl/acta_angiologica

Acta Haematologica Polonica - http://pthit.pl/Acta_Haematologica_Polonica,4

Hematologia - https://journals.viamedica.pl/hematologia/issue/archive

Journal of Transfusion Medicine - https://journals.viamedica.pl/journal_of_transfusion_medicine/issue/archive

Kardiologia

Advances in Interventional Cardiology - https://www.termedia.pl/Journal/Postepy_w_Kardiologii_Interwencyjnej-35/Archive

Arterial Hypertension - https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/issue/archive

Cardiology Journal -  https://journals.viamedica.pl/cardiology_journal/issue/archive

Choroby Serca i Naczyń - https://journals.viamedica.pl/choroby_serca_i_naczyn/issue/archive

Folia Cardiologica - https://journals.viamedica.pl/folia_cardiologica/issue/archive

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska - https://www.termedia.pl/Journal/-40/Archive

Kardiologia Inwazyjna - https://journals.viamedica.pl/kardiologia_inwazyjna/issue/archive

Kardiologia Polska - https://www.mp.pl/kardiologiapolska/archive

Nadciśnienie Tętnicze - https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/issue/archive

Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce - https://journals.viamedica.pl/nadcisnienie_tetnicze_w_praktyce/issue/archive

Prenatal Cardiology - https://www.termedia.pl/Journal/Prenatal_Cardiology-146/Archive

Przegląd Kardiodiabetologiczny - https://www.termedia.pl/Czasopismo/-47/Archiwum

W Dobrym Rytmie - https://wdobrymrytmie.publisherspanel.com/resources/html/archives

Medycyna fizykalna

Balneologia Polska - http://www.czytelniamedyczna.pl/balneologia-polska.html

Fizjoterapia / Physiotherapy  - https://www.termedia.pl/Journal/Physiotherapy_Quarterly-128/Archive

Fizjoterapia Polska - http://fizjoterapiapolska.pl/

Human Movement - https://www.termedia.pl/Journal/Human_Movement-129/Archive

Issue of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion : IRONS  - https://ironsjournal.org/archiwum/

Medycyna ogólna/Zagadnienia interdyscyplinarne

Acta Clinica  http://zatoka.icm.edu.pl/acclin/index.html

Acta Physica Polonica - http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/apphome.html

Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura - http://www.acta.media.pl/pl/main.php?p=13&sub=6&act=58&s=1

Advances in Clinical and Experimental Medicine - http://www.advances.umed.wroc.pl/en/archive/

Annales Academiae Medicae Gedanensis - https://annales.gumed.edu.pl/

Annales Academiae Medicae Silesiensis  - http://annales.sum.edu.pl/index.php?lang=pl

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna -  http://abid.cobrabid.pl/pl/archiwum-czasopisma,256.html

Archives of Medical Science - https://www.termedia.pl/Journal/Archives_of_Medical_Science-19/Archiwum

Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases - https://www.termedia.pl/Journal/Archives_of_Medical_Science_Atherosclerotic_Diseases-102/Archive

Archives of Medical Science - Civilization Diseases - https://www.termedia.pl/Journal/Archives_of_Medical_Science_Civilization_Diseases-101/Archive

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-b7a5ad5e-2016-4cec-8870-c3793fcc3907

Diagnostyka Laboratoryjna - http://www.diagnostykalaboratoryjna.eu/archiwum.html

European Journal of Clinical and Experimental Medicine - http://www.ejcem.ur.edu.pl/archival-issues-0

European Journal of Medical Technologies - http://www.medical-technologies.eu/wydawnictwo,116.html

Folia Medica Cracoviensia - http://journals.pan.pl/dlibra/journal/115920

Folia Medica Lodziensia - https://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=64&limitstart=7

Folia Morphologica - https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/issue/archive

Forum Akademickie  - https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/

Gazeta AMG - https://journals.viamedica.pl/gazeta_amg/issue/archive

Health Problems of Civilization - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99/Archiwum

HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems - https://www.termedia.pl/Journal/HIV_AIDS_Review_International_Journal_of_HIV_Related_Problems-106/Archive

International Agrophysics - https://content.sciendo.com/view/journals/intag/intag-overview.xml

International Maritime Health - https://journals.viamedica.pl/international_maritime_health/issue/archive

Inżynier i Fizyk Medyczny - http://inzynier-medyczny.pl/archiwum/

Inżynieria i Aparatura Chemiczna -  http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/rok-2016-nr-1/

Journal of Health Inequalities - https://www.termedia.pl/Journal/Journal_of_Health_Inequalities-100/Archive

Journal of Medical Informatics and Technologies -  http://jmit.us.edu.pl/cms/

Journal of Modern Science - http://www.jomswsge.com/Archiwum

Journal of Pre-Clinical And Clinical Research - http://www.jpccr.eu/Archive

Medical and Biological Sciences - https://www.cm.umk.pl/o-collegium-medicum/wydawnictwa/medical-and-biological-sciences/medical-and-biological-sciences-w-formacie-pdf.html

Medical Research Journal - https://journals.viamedica.pl/medical_research_journal/issue/archive

Medical Science Monitor - https://www.medscimonit.com/

MEDtube Science - https://medtube.net/science/issues/

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - http://www.monz.pl/Archiwum

Mukowiscydoza -  https://www.ptwm.org.pl/pl/czasopisma-mukowiscydoza

New Medicine - http://www.newmedicine.pl/

Nowa Medycyna - http://www.czytelniamedyczna.pl/nowa-medycyna.html

Ochrona Środowiska - http://www.os.not.pl/index.html

Polimery w Medycynie - http://www.polimery.umed.wroc.pl/en/archive/

Polish Annals of Medicine / Rocznik Medyczny - http://www.paom.pl/

Polish Journal of Medical Physics and Engineering - https://content.sciendo.com/view/journals/pjmpe/pjmpe-overview.xml

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu - http://www.przeglad.amp.edu.pl/issue.php

Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej - https://www.mp.pl/paim/archive

Pomeranian Journal of Life Sciences - https://www.pum.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/publikacje

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej -  https://phmd.pl/resources/html/archives

Postępy Nauk Medycznych - http://www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych.html

Rynek Zdrowia -  https://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/archiwum.html

Studia Medyczne/Medical Studies - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Studia_Medyczne-67/Archiwum

TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe -  https://think.wsiz.rzeszow.pl/

Zakażenia XXI wieku - http://mavipuro.pl/czasopisma/zakazenia-xxi-wieku/archiwum-2/

 

Medycyna paliatywna

Medycyna Paliatywna - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Medycyna_Paliatywna-59/Archiwum

Medycyna Paliatywna w Praktyce - https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/issue/archive

 

Medycyna pracy

Bezpieczeństwo Pracy  - https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P424004461498482096681&magazineEditionId=11

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health -  http://ijomeh.eu/Archive

Medycyna Pracy - http://medpr.imp.lodz.pl/Archiwum

 

Medycyna rodzinna

Family Medicine and Primary Care Review - https://www.termedia.pl/Journal/Family_Medicine_amp_Primary_Care_Review-95/Archive

Forum Medycyny Rodzinnej - https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/issue/archive

Medycyna Rodzinna - http://www.medrodzinna.pl/?lang=pl#

Pediatria i Medycyna Rodzinna - http://www.pimr.pl/index.php/o-czasopismie

 

Medycyna sądowa

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Archiwum_Medycyny_Sadowej_i_Kryminologii-82/Archiwum

 

Medycyna sportowa

Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences - https://www.antropomotoryka.pl/index.php/antropomotoryka/biezace

Baltic Journal of Health and Physical Activity - http://bjhpa.journalstube.com/journal/archive

Biology of Sport - https://www.termedia.pl/Journal/-78/Archiwum

Central European Journal of Sport Sciences and Medicine - http://cejssm.usz.edu.pl/archives-cejssm/#cejssm-vol-20-no-42017

Issue of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion : IRONS  - https://ironsjournal.org/archiwum/

Journal of Education, Health and Sport  -  http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/issue/archive

Medicina Sportiva -  http://www.medicinasportiva.pl/new/index.php?path=aktualnosci/medicina/ms2006_01

Medicina Sportiva Practica - http://www.medicinasportiva.pl/new/index.php?path=aktualnosci/medicina/4_2007

Medycyna Sportowa - https://medycynasportowa.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Medycyna środowiskowa

Annals of Agricultural and Environmental Medicine - http://www.aaem.pl/Archive

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health -  http://ijomeh.eu/Archive

Polish Journal of Environmental Studies - http://www.pjoes.com/Archive

 

Neurologia

Acta Neurobiologiae Experimentalis - https://www.ane.pl/archive.php

Acta Neuropsychologica - https://actaneuropsychologica.com/resources/html/archives

Advances in Psychiatry and Neurology - https://www.termedia.pl/Journal/Postepy_Psychiatrii_i_Neurologii-116/Archive

Aktualności Neurologiczne - http://www.neurologia.com.pl/index.php/aktualnosci

Folia Neuropathologica - https://www.termedia.pl/Journal/-20/Archive

Magazyn Udarowy -  http://magazynudarowy.pl/

Neurologia Dziecięca - https://neurologia-dziecieca.pl/

Neurologia i Neurochirurgia Polska - https://journals.viamedica.pl/neurologia_neurochirurgia_polska/issue/archive

Neuropsychiatria i Neuropsychologia - https://www.termedia.pl/Czasopismo/-46/Archiwum

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne - http://www.jnnn.pl/index.php/neurological-and-neurosurgical/issue/archive

Polski Przegląd Neurologiczny - https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/issue/archive

Onkologia

Advances in Palliative Medicine - https://journals.viamedica.pl/advances_in_palliative_medicine/issue/archive

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory -  https://journals.viamedica.pl/biuletyn_pto/issue/archive

Cancer Surgery - http://www.cancersurgery.pl/

Contemporary Oncology - https://www.termedia.pl/Journal/-3/Archive

Current Gynecologic Oncology - http://www.ginekologia.pl/gazeta

Hereditary Cancer in Clinical Practice -  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/868/

Nowotwory - https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/issue/archive

Oncology in Clinical Practice - https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/issue/archive

Onkologia i Radioterapia - https://www.oncologyradiotherapy.com/archive.html

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja(wersja polskojęzyczna) - https://journals.viamedica.pl/onkologia_w_praktyce_klin_edu/issue/archive

Polska Medycyna Paliatywna / Advances in Palliative Medicine - https://journals.viamedica.pl/advances_in_palliative_medicine/issue/archive

Psychoonkologia - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Psychoonkologia-63/Archiwum

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy - http://www.rpor.pl/index.php?m=3&a=1

Ortopedia/Traumatologia

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska -  http://polishorthopaedics.pl/archiwum?page=1

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery And Related Research - https://www.jotsrr.org/archive.html

Kwartalnik Ortopedyczny - https://kwartalnikortopedyczny.publisherspanel.com/resources/html/archives

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja - https://ortopedia.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Otorinolaryngologia

Otolaryngologia Polska - https://otolaryngologypl.com/resources/html/archives

Otorynolaryngologia  - https://www.otorynolaryngologia-pk.pl/tom-17-nr-1-marzec.html

 

Pediatria

Archives of Perinatal Medicine - https://www.degruyter.com/view/journals/jpme/jpme-overview.xml?lang=en&tab_body=toc-68871

Dziecko Krzywdzone - http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/issue/archive

Endokrynologia Pediatryczna - http://www.endokrynologiapediatryczna.pl/

Neurologia Dziecięca - https://neurologia-dziecieca.pl/

Nowa Pediatria - http://www.czytelniamedyczna.pl/nowa-pediatria.html

Pediatria i Medycyna Rodzinna - http://www.pimr.pl/index.php/o-czasopismie

Pediatria Polska - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Pediatria_Polska-127/Archiwum

Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Pediatric_Endocrinology_Diabetes_and_Metabolism-138/?n=3&i=5&ln=pl

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne - http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/archive/

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne - http://www.jnnn.pl/index.php/neurological-and-neurosurgical/issue/archive

Pielęgniarstwo Polskie - http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/issue.php

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej - http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/pwod/issue/archive

Pielęgniarstwo XXI wieku -  http://www.piel21w.umlub.pl/vol/r2013/

Problemy Pielęgniarstwa - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa-134/Archiwum

 

Psychologia / Psychiatria

Advances in Cognitive Psychology - http://www.ac-psych.org/index.php/en/issues

Advances in Psychiatry and Neurology - https://www.termedia.pl/Journal/Postepy_Psychiatrii_i_Neurologii-116/Archive

Current Issues in Personality Psychology - https://www.termedia.pl/Journal/Current_Issues_in_Personality_Psychology-75/Archive

Current Problems of Psychiatry -  https://content.sciendo.com/view/journals/cpp/cpp-overview.xml

Health Psychology Report - https://www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74/Archive

Horyzonty Psychologii -  http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/hp/issue/archive

Mediator -  http://mediator.org.pl/Pismo_Mediator/79/

Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology - http://pjambp.com/journal/archive

Polskie Forum Psychologiczne -  https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/num/0/

Postępy Psychiatrii i Neurologii - http://www.ppn.ipin.edu.pl/archiwum.html

Przegląd Terapeutyczny -  http://www.ptt-terapia.pl/przeglad-terapeutyczny/archiwum/

Psychiatria - https://journals.viamedica.pl/psychiatria/issue/archive

Psychiatria i Psychologia Kliniczna - http://www.gazeta.psychiatria.com.pl/

Psychiatria Polska - http://www.psychiatriapolska.pl/

Psychology of Language and Communication - https://content.sciendo.com/view/journals/plc/plc-overview.xml

Psychoonkologia - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Psychoonkologia-63/Archiwum

Psychoterapia - http://www.psychoterapiaptp.pl/

Studia Psychologica - https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/issue/archive

Studia Psychologiczne -  http://www.studiapsychologiczne.pl/Archiwum

Reumatologia

Forum Reumatologiczne - https://journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne/issue/archive

Reumatologia - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18/Archiwum

 

Urologia/Nefrologia

Central European Journal of Urology - http://www.ceju.online/index.php?2020/73/1

Dializa i Ty -  https://osod.info/dializa-i-ty/

Forum Nefrologiczne - https://journals.viamedica.pl/forum_nefrologiczne/issue/archive

Uzależnienia

Alkoholizm i Narkomania - http://www.ain.ipin.edu.pl/zeszyty-aktualne.html

Serwis Informacyjny. Uzależnienia -  https://siu.praesterno.pl/numer

Zdrowie publiczne

Człowiek i Zdrowie - http://www.pswbp.pl/index.php/pl/pliki-do-pobrania/Wydawnictwa-Księga-znaku-Logo-PSW/Human-and-Health---Człowiek-i-Zdrowie/

Hygeia Public Health - http://www.h-ph.pl/hyg.php

Journal of Education, Health and Sport  -  http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/issue/archive

Journal of Health Inequalities - https://www.termedia.pl/Journal/Journal_of_Health_Inequalities-100/Archive

Journal of Health Policy & Outcomes Research - JHPOR - https://www.jhpor.com/Home/IssueArticle?page=6

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue (JPHNMR) - http://pzpr.eu/numery.html

Menedżer Zdrowia - https://www.termedia.pl/Czasopismo/Menedzer_Zdrowia-12/Archiwum

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne - http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/archive/

Polityka Zdrowotna. Journal of Health Policy Insurance and Management - http://www.journal-healthmanagement.com/e-czasopismo.html

Progress in Health Sciences - https://www.umb.edu.pl/en/progress

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny / Roczniki PZH – http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/roczniki