Poniedziałek 

Nieczynne 

Wtorek

 08:30 – 16:00

Wolne wtorki:
23.10.2018
30.10.2018

22.01.2019
29.01.2019
05.02.2019

18.06.2019
25.06.2019
02.07.2019
09.07.2019

 Środa

 08:30 – 16:00

 Czwartek

 08:30 – 16:00

 Piątek

 10:30 – 18:00

 Sobota

 09:00 – 16:00

 Niedziela

 Nieczynne

Pracujące niedziele
09:00 – 16:00:
21.10.2018
28.10.2018

20.01.2019
27.01.2019
03.02.2019

23.06.2019
30.06.2019
07.07.2019

biblioteka@swsm.pl
(032) 207 30 67
lokalizacja: pokój 245 (wysoki parter)

Z OSTATNIEJ CHWILI...


Publikacje kadry SWSM

Przedstawiamy najnowsze, wybrane publikacje kadry naukowo-dydaktycznej Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.

 

dr n. farm. Radosław Balwierz

 

dr Katarzyna Duda-Grychtoł

 • Radosz A., Klasik-Ciszewska S., Duda-Grychtoł K.: Kosmetyczne i lecznicze zastosowanie roślin ozdobnych. „Medycyna Rodzinna” 2018, nr 1A, s. 65-71. (Dostepny w Bibliotece SWSM.)

 • Kopczyńska D., Klasik-Ciszewska S., Duda-Grychtoł K.: Produkty pszczele w pielęgnacji skóry. „Medycyna Rodzinna” 2018, nr 1, s. 48-52. (Dostepny w Bibliotece SWSM.)

 

prof. dr hab. Zofia Dzierżewicz

 

lek. med. Krzysztof Gemza

 • Gemza K., Surgiel-Gemza A.: Zastosowanie bipolarnej radiofrekwencji mikroigłowej w kosmetologii, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji blizn potrądzikowych. „Kosmetologia estetyczna”2018, vol. 7, nr 6, s. 695-700. https://www.kosmetologiaestetyczna.com/ike/6.2018/

 • Gemza K., Korzekwa S., Surgiel-Gemza A.: Nowe możliwości w laseroterapii skóry i obrazowania efektów zabiegów laserowych. „Dermatologia estetyczna” 2019, nr 1 (120), s. 50-56. (Dostępny w Bibliotece SWSM).

 

dr n. med. Justyna Glik

 

dr n. med. Diana Kitala

 • Łabuś W. [et al.]: Substytuty skóry stosowane u chorych z urazem termicznym w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia” 2018, t. 6, nr 2, s. 45-50. http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/chpio/2018/2/2.pdf

 

dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła

 • Balwierz R. [et al.]: Środki dezynfekcyjne i ich wpływ na stan skóry. „Kosmetologia Estetyczna” 2018, vol. 7, nr 2, s. 217-224. (Dostepny w Bibliotece SWSM.)

 • Łabuś W. [et al.]: Zastosowanie opatrunku hemostatycznego w leczeniu krwawienia z rany oparzeniowej. Doświadczenia własne. „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia” 2018, t. 6, nr 2, s. 37-43. http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/chpio/2018/2/1.pdf

 • Łabuś W. [et al.]: Substytuty skóry stosowane u chorych z urazem termicznym w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia” 2018, t. 6, nr 2, s. 45-50. http://evereth.home.pl/archiwum-pdf/chpio/2018/2/2.pdf

 • Kitala D. [et al.]: Heterogeneous mixture of amniotic cells is likely a better source of stem cells than adipose tissue. “Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis” 2019, vol. 67, iss. 2, s. 189-196. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00005-019-00538-5

 • Kitala D. [et al.]: Amniotic cells share clusters of differentiation of fibroblasts and keratinocytes, influencing their ability to proliferate and aid in wound healing while impairing their angiogenesis capability. “European Journal of Pharmacology”2019, vol. 854, s. 167-178. (Dostęp na komputerach w Czytelni) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299919301487?via%3Dihub

 

dr Sylwia Klasik-Ciszewska

 • Radosz A., Klasik-Ciszewska S., Duda-Grychtoł K.: Kosmetyczne i lecznicze zastosowanie roślin ozdobnych. „Medycyna Rodzinna” 2018, nr 1A, s. 65-71. (Dostepny w Bibliotece SWSM.)

 • Kopczyńska D., Klasik-Ciszewska S., Duda-Grychtoł K.: Produkty pszczele w pielęgnacji skóry. „Medycyna Rodzinna” 2018, nr 1, s. 48-52. (Dostepny w Bibliotece SWSM.)

 

mgr Dagmara Knapik

 

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kochańska-Dziurowicz

 • Żebrowska A. [et al.]: The effect of high intensity physical exercise and hypoxia on glycemia, angiogenic biomarkers and cardiorespiratory function in patients with type 1 diabetes. “Advances in Clinical and Experimental Medicine” 2018, tom 27, nr 2, s. 207-216. http://www.advances.umed.wroc.pl/pl/article/2018/27/2/207/

 

dr Aneta Koszowska

 • Brończyk-Puzoń A., Koszowska A., Bieniek J.: Podstawowe pomiary antropometryczne i pochodne wskaźniki w poradnictwie dietetycznym. Część pierwsza. „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2018, t. 8, nr 3, s. 217-222. http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/article/2018/8/3/217/

 • Koszowska A., Brończyk –Puzoń A.: Podstawowe pomiary antropometryczne i pochodne wskaźniki w poradnictwie dietetycznym. Część druga. „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2018, t. 8, nr 4, s. 297-303. http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/article/2018/8/4/297/

 

dr inż. Anna Kościej

 

dr n. med. Sandra Kryska

 • Szałabska D. [et al.]: Zagrożenie wypalaniem zawodowym personelu medycznego. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz. 3. Red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny. Poznań: Młodzi Naukowcy, 2019, s. 152-157. http://www.mlodzinaukowcy.com/Sierpien-2019,2019.html

 • Przybyłek E. [et al.]: Wola pacjenta wobec interwencji medycznej. Oświadczenie pro futuro. „Roczniki Administracji i Prawa” 2018, t. 1, nr XVIII, s. 291-299. https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180738

 • Grajek M. [et al.]: Zaburzenia odżywiania wśród osób uprawiających wybrane dyscypliny sportowe. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze. Cz. 1. Żywienie i żywność. Red. nauk. M. Baran, J. Nyćkowiak. Poznań: Młodzi Naukowcy, 2018, s. 40-46. http://www.mlodzinaukowcy.com/Maj-2018,1333.html

 

dr Anna Krzeszewska-Zaręba

 • Belka J., Krzeszewska-Zaręba A.: Ocena wiedzy pacjentów gabinetów podologicznych na temat profilaktyki hiperkeratoz. „Polish Journal of Cosmetology” 2018, vol. 21, no. 3, s. 274-279. (Dostepny w Bibliotece SWSM.)

 

dr Anna Kurek-Górecka

 

dr Marta Palacz-Wróbel

 • Palacz-Wróbel M.: Pielęgnacja skóry skłonnej do zmian łuszczycowych i atopowych. „Aesthetica” 2018, nr 4 (28), s. 58-61. http://aesthetica.com.pl/archiwum/

 • Sorbal M., Palacz-Wróbel M.: Świadomość prewencyjnego działania diety oraz nawyki żywieniowe kobiet z chorobami tarczycy w wieku 20-50 lat. „Medycyna Rodzinna” 2018, nr 2A, s. 16-22. (Dostepny w Bibliotece SWSM.)

 

dr n. med. Urszula Skotnicka-Graca

 

mgr inż. Agnieszka Surgiel-Gemza

 • Gemza K., Surgiel-Gemza A.: Zastosowanie bipolarnej radiofrekwencji mikroigłowej w kosmetologii, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji blizn potrądzikowych. „Kosmetologia estetyczna”2018, vol. 7, nr 6, s. 695-700. https://www.kosmetologiaestetyczna.com/ike/6.2018/

 • Gemza K., Korzekwa S., Surgiel-Gemza A.: Nowe możliwości w laseroterapii skóry i obrazowania efektów zabiegów laserowych. „Dermatologia estetyczna” 2019, nr 1 (120), s. 50-56. (Dostępny w Bibliotece SWSM).

 

dr n. med. Monika Zygmuntowicz

 

prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska